Όροι χρήσης

Οι τιμές αγοράς αφορούν αγορές που πραγματοποιούνται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα Elekom.gr, θεωρεί δεδομένο ότι έχετε διαβάσει τους όρους πληρωμής, αποστολής και τους όρους χρήσης, ότι τους αποδέχεστε και συνεχίζετε την περιήγησή σας με την δική σας θέληση.

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα αποστολής των προϊόντων της σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, και εξυπηρέτηση των πελατών της στις περιοχές αυτών.

Η εταιρεία μας έχει δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς ουδεμία προειδοποίηση.

Όλα τα προϊόντα μας διαθέτουν γραπτή εγγύηση που δίνει η Elekom.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι 24 μήνες για όλα τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη και 12 μήνες για τα λοιπά προϊόντα της Elekom.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.Το κόστος επιστροφής κάθε προϊόντος επιβαρύνει πάντα τον πελάτη και ανέρχεται μεταξύ 2,90 και 5,50 Ευρώ.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά προϊόντων από ανηλίκους. Με την επίσκεψή σας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους.

       

  

Όροι & Προϋποθέσεις

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr με έδρα την Βουλγαρία και VAT. NR (ΑΦΜ)  BG 203106831 Τηλέφωνο : BG :00359 -29360789 , GR : 0030 -  2103002300 Website: www.elekom.gr  διαθέτει τη δυνατότητα προς τους χρήστες του για αγορές ειδών κουζίνας , προσωπικής περιποίησης και ηλεκτρικών μικροσυσκευών μέσω διαδικτύου με τους παρακάτω γενικούς όρους.

Η αποδοχή των γενικών όρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να προβούν σε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr, παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, συνεπώς οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

1. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr και αποτελούν πνευματικά δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται και προστατεύονται από την Βουλγάρικη και Διεθνή Νομοθεσία. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τα ιδιοκτησιακά και πνευματικά δικαιώματα του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr και δεσμεύονται να τα διαφυλάξουν. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, πώληση, μεταβίβαση, άντληση στοιχείων, διανομή, ανακατασκευή, αναμετάδοση, πώληση πληροφοριών, χορήγηση αδείας χρήσης και λοιπών πληροφοριών που αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας elekom.gr. Η τεχνογνωσία και πάσης φύσεως έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που παρέχονται στους χρήστες, δίνονται επί παρακαταθήκη και ουδόλως μεταβιβάζεται σε αυτούς η κυριότητά τους ή η πνευματική ιδιοκτησία τους. Η χρήση σημάτων ή λογοτύπων δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr

2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr  είναι μία ιστοσελίδα για πωλήσεις ειδών προσωπικής φροντίδας,κουζίνας, ηλεκτρικών μικροσυσκευών και συναφών ειδών μέσω διαδικτύου, όπου η εταιρεία DYNAMIC BUSINESS LTD μεταπωλεί τα προϊόντα στους τελικούς πελάτες. Η ορθότητα περιγραφής των προϊόντων είναι ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr, το οποίο και καταβάλει κάθε προσπάθεια να είναι ακριβείς χωρίς όμως να αποκλείονται μικρολάθη και παραλήψεις. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει ανακρίβεια, μικρολάθος ή παράληψη στη περιγραφή του προϊόντος που προτίθεται να αγοράσει θα πρέπει πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του προϊόντος να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» ώστε να επισημάνει την ανακρίβεια, παράληψη ή το μικρολάθος και να διαπιστώσει εάν το προϊόν που προτίθεται να αγοράσει είναι αυτό που επιθυμεί.

3. Οι αγορές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Elekom.gr, είναι αυτοματοποιημένες και η τροφοδότηση του συστήματος γίνεται από την εταιρεία Dynamic Business LTD. Η επιβεβαίωση είναι επίσης αυτοματοποιημένη και επέχει θέση σύμβασης μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr και του χρήστη του ιστότοπου. Ταυτόχρονα εγείρονται αμοιβαίες υποχρεώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην περιγραφή της υπηρεσίας και όπως αυτές ορίζονται από την Βουλγάρικη νομοθεσία.

4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr δεν ευθύνεται για ζημίες του χρήστη ή τρίτου που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργίες που ευθύνονται τρίτοι οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται βλάβες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και γενικά βλάβες και κίνδυνοι που προέρχονται από το δίκτυο των παροχέων Internet, των εταιριών ασφαλείας κλπ. Ομοίως το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. 

5. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που προβλέπονται στο σχετικό τμήμα υπό την ένδειξη "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" και εάν δεν συμφωνεί οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr.

6. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις στα προϊόντα που προμηθεύτηκε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr, με αυτά που παρέλαβε, υποχρεούται να γνωστοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα γραπτώς εντός 15 ημερών και χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να συνδράμει στην αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την παρέλευση των ως άνω 15 ημερών κυρώνεται η πλήρης αποδοχή από τον χρήστη των Προϊόντων που αγοράσθηκαν.

7. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr δικαιούται να μεταβάλει τους παραπάνω όρους και οι νέοι θα εμφανίζονται στο σχετικό τμήμα του ιστότοπου. Η χρήση του συστήματος ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων κατά το χρόνο χρήσης.

8. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr δεν ευθύνεται για τυχόν παράνομη χρήση των πιστωτικών καρτών.

9. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις.

10. Για κάθε διένεξη ή διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr η οποία στρέφεται κατά της εταιρείας Dynamic Business LTD, εφαρμόζεται το Βουλγάρικο δίκαιο και οι χρήστες παραιτούνται από το δικαίωμα επιλογής άλλου εφαρμοστέου δικαίου. Για την επίλυσή τους αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Μπλαγκόεβγκραντ, έτι δε και επί δικών εκτελέσεως.

  

11. Όροι & Προυποθέσεις για Elekom Member

11.1 Καταλληλότητα
Τα προνόμια του Elekom Member προορίζονται αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. Πολλαπλές εγγραφές /συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπονται.

11.2. Εγγραφή
Η συμμετοχή στο Elekom Member είναι Δωρεάν. Η εγγραφή στο Elekom Member είναι δυνατή μέσω του Elekom.gr. Η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του www.elekom.gr ή με μια αίτηση (μέσω τηλεφώνου ). Θα μπορείτε να ταυτοποιείσθε ως Elekom Member μέσα από την εφαρμογή Elekom.gr και των εκεί διαθέσιμων κωδικών QR. Απαίτηση έναντι της Elekom.gr και την διατήρηση της ιδιότητας μέλους δεν υφίσταται. Η ιδιότητά σας ως μέλος του Elekom Member, εφόσον είστε κατάλληλος σύμφωνα με ανωτέρω υπ’ αρ. 2, ξεκινά με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Από και με την εγγραφή σας δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τους όρους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι είναι δημοσιευμένοι διαδικτυακά στο http://www.elekom.gr/content/3-οροι-χρησης

11.3. Elekom Member με προνόμια

11.3.1 Ως μέλος του Elekom Member επωφελείστε με εκπτώσεις για αγορές των προιόντων που υπερβαίνουν τα 10.00 Ευρώ .Αγοράζοντας προιόντα με συνολική αξία άνω των 10.00 ευρώ, μπορείτε να τα μετασχηματήστε σε κουπόνια αξίας 0,10 ευρώ, για κάθε 10 ευρώ αξίας προιόντων. Η εξαργύρωση των κουπονιών μπορεί να υλοποιηθεί σε μελλοντικές αγορές. Η Elekom Member επιφυλάσσεται ρητώς ως προς το δικαίωμά της να αλλάξει, να προσθέσει ή να περιορίσει, να παύσει, να ανακαλέσει ή να καταργήσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο και τη δομή των προνομίων.

11.3.3 Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί ή παύσει, ανακληθεί ή ματαιωθεί, οριστικά ή μερικά το πρόγραμμα των προνομίων, θα λάβετε εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά. Η τροποποίηση τεκμαίρεται, ότι γίνεται δεκτή από εσάς, εκτός εάν ακυρώσετε με καταγγελία την ιδιότητά σας ως Elekom Member.

11.3.5 Με την εγγραφή σας ως μέλος του Elekom Member συγκατατίθεσθε πως θα λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με το Elekom Member και ενημερωτικά δελτία (newsletters) της Elekom.gr, καθώς και ενημερώσεις σχετικές με προωθητικές ενέργειες, είτε με email ή τηλεφωνικά ή στην ταχυδρομική σας διεύθυνση.

11.4. Καταγγελία

11.4.1 Μπορείτε να καταγγείλετε τη συμμετοχή σας στο Elekom Member οποιαδήποτε στιγμή, με άμεση ισχύ από τη στιγμή λήψης από την Elekom.gr, μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στο: info@elekom.gr.

11.4.2 Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους σας για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε ούτε διατηρείτε κάποια απαίτηση έναντι του Elekom Member αναφορικά είτε με τα προνόμια, είτε άλλως πέραν των όσων προβλέπονται ρητά από τους παρόντες όρους και τους όρους περί προστασίας δεδομένων.

11.5. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων
Η Elekom.gr επιφυλάσσεται ρητώς ως προς το δικαίωμά του να τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, μερικώς ή ολικώς, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις τροποποιηθούν, θα λάβετε πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία των αλλαγών σχετικές πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου ή e-mail. Η τροποποίηση τεκμαίρεται, ότι γίνεται δεκτή από εσάς, εκτός εάν ακυρώσετε με καταγγελία την ιδιότητά σας ως Elekom Member.

  

12. Όροι & Προυποθέσεις για Elekom Gold Member

12.1 Καταλληλότητα
Τα προνόμια του Elekom Gold Member προορίζονται αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, έχουν προηγουμένως εγγραφεί ως Elekom Member και έχουν πραγματοποιήσει συνολικές αγορές άνω των 300 Ευρώ. Πολλαπλές εγγραφές /συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπονται.

12.2. Εγγραφή
Η συμμετοχή στο Elekom Gold Member είναι Δωρεάν. Η εγγραφή στο Elekom Gold Memberείναι δυνατή μέσω του Elekom.gr. Η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του www.elekom.gr ή με μια αίτηση (μέσω τηλεφώνου). Θα μπορείτε να ταυτοποιείσθε ως Elekom Gold Member μέσα από την εφαρμογή Elekom.gr και των εκεί διαθέσιμων κωδικών QR. Απαίτηση έναντι της Elekom.gr και την διατήρηση της ιδιότητας μέλους δεν υφίσταται. Η ιδιότητά σας ως μέλος του Elekom Gold Member, εφόσον είστε κατάλληλος σύμφωνα με ανωτέρω υπ’ αρ. 2, ξεκινά με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας. Από και με την εγγραφή σας δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τους όρους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι είναι δημοσιευμένοι διαδικτυακά στο http://www.elekom.gr/content/3-οροι-χρησης.

12.3. Gold Member με προνόμια

12.3.1 Ως μέλος του Elekom Gold Member επωφελείστε από ένα ευρύ φάσμα προνομίων. Η Elekom Gold Member επιφυλάσσεται ρητώς ως προς το δικαίωμά της να αλλάξει, να προσθέσει ή να περιορίσει, να παύσει, να ανακαλέσει ή να καταργήσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο και τη δομή των προνομίων.

12.3.2 Όταν θα γίνεται χρήση των προνομίων θα εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα προνομίων της Elekom Gold Member.

12.3.3 Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί ή παύσει, ανακληθεί ή ματαιωθεί, οριστικά ή μερικά το πρόγραμμα των προνομίων, θα λάβετε εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά. Η τροποποίηση τεκμαίρεται, ότι γίνεται δεκτή από εσάς, εκτός εάν ακυρώσετε με καταγγελία την ιδιότητά σας ως Elekom Gold Member.

12.3.4 Ένα από τα προνόμια που παρέχει η Elekom Gold Member είναι η αποθήκευση των συναλλαγών των μελών του, ώστε π.χ. να δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του εκ της εγγύησης ακόμα κι αν χάσει το νόμιμο παραστατικό του. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι η αποτύπωση αυτή δεν αποτελεί ούτε υποκαθιστά τα νόμιμα παραστατικά.

12.4. Καταγγελία

12.4.1 Μπορείτε να καταγγείλετε τη συμμετοχή σας στο Elekom Gold Member οποιαδήποτε στιγμή, με άμεση ισχύ από τη στιγμή λήψης από τη Elekom.gr, μέσω ενός ηλεκτρονικού μήνυματος στο: info@elekom.gr.

12.4.2 Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους σας για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε ούτε διατηρείτε κάποια απαίτηση έναντι του Elekom Gold Member αναφορικά είτε με τα προνόμια, είτε άλλως πέραν των όσων προβλέπονται ρητά από τους παρόντες όρους και τους όρους περί προστασίας δεδομένων.

12.5. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων

Η Elekom.gr επιφυλάσσεται ρητώς ως προς το δικαίωμά του να τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, μερικώς ή ολικώς, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις τροποποιηθούν, θα λάβετε πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία των αλλαγών σχετικές πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου ή e-mail. Η τροποποίηση τεκμαίρεται, ότι γίνεται δεκτή από εσάς, εκτός εάν ακυρώσετε με καταγγελία την ιδιότητά σας ως Elekom Gold Member.

  

13. Δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Βουλγάρικου δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr και προστατεύονται από τους Βουλγάρικους, κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.
  

14. Αγορές

Για την διευκόλυνση των αγορών σας έχουμε διαχωρίσει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών, που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Εάν ενδιαφέρεστε ή/και ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε το πεδίο «αναζήτηση».

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας προσφέρει μια άριστη αγοραστική εμπειρία ωστόσο δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λάθους σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής του εκάστοτε προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε σε οποιαδήποτε παραγγελία καλείσθε να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

Τέλος σας προτείνουμε πριν ολοκληρώσετε τις αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr να επισκεφτείτε την ενότητα όροι χρήσης, οπού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες.


15. Πολιτική επιστροφών

Τα προϊόντα που προωθούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Elekom.gr είναι προϊόντα ποιότητας τα οποία φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους διεθνείς φορείς.

Η Elekom.gr αναγνωρίζοντας την έλλειψη της φυσικής επαφής του τελικού καταναλωτή με το επιλεγμένο προϊόν, εξασφαλίζει στον υποψήφιο πελάτης της το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος που έχει παραγγείλει και πληρώσει με παραγγελία OnLine εντός 15 ημερών με επιστροφή χρημάτων.

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη και όχι το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους όρους και τρόπους επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων.
Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία και το προϊόν είναι άθικτα.

Για να γίνεται αποδεκτή η επιστροφή του προϊόντος ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς τόσο της αποστολής αλλά και της επιστροφής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι δεν θα γίνεται αποδεκτή η επιστροφή του προϊόντος.

Αλλαγή ελαττωματικού προϊόντος γίνεται μόνο αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος από το εργοστάσιο της Elekom και γίνει επιβεβαίωση για το αληθές.  Η συσκευασία θα πρέπει να είναι αυτή που συνόδευε αρχικά το προϊόν.

Για την σπάνια περίπτωση του ελαττωματικού προϊόντος και την αλλαγή αυτού θα πρέπει να συμπληρωθεί απαραιτήτως η παρακάτω φόρμα:

   

16.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Δήλωση Εχεμύθειας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr,  με έδρα τη Βουλγαρία, Αφμ.VAT Nr. BG 203106831 τηλ. BG 00359-29360054, GR 0030-2103002300 και website: www.elekom.gr  διαθέτει τη δυνατότητα προς τους χρήστες του για αγορές ειδών προσωπικής φροντίδας, κουζίνας και ηλεκτρικών μικροσυσκευών μέσω διαδικτύου.

Η Elekom.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές σας.

Προτεραιότητα μας είναι να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατά την ολοκλήρωση των αγορών σας. Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί κάποια προσωπικά σας στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής κλπ). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr σε τρίτα μέρη εκτός εάν λάβουμε την γραπτή έγκριση σας ή εάν απαιτείται να συμμορφωθούμε σε νομικές διεργασίες για την επιβολή του νόμου περί άρσης απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Παρόλο που η δήλωση εχεμύθειας όπως ορίζεται στο παρόν είναι το κύριο μέλημα μας, δεν μπορούμε να ελέγχουμε άτομα τα οποία δεν είναι υπάλληλοι του  καταστήματος μας, συνεργάτες μας ή δεν έχουμε την οποιαδήποτε εποπτεία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των αγορών σας και δεν θα έχουν ουδεμία περαιτέρω χρήση από το ηλεκτρονικό κατάστημα Elekom.gr. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL το οποίο έχει πιστοποιηθεί από εταιρία η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.